logo-zus.gif, 5 kB
Rychlé zprávy
logo-norway.gif, 4 kB

Home

 
Projekt Amerika

ZUŠ Rýmařov každoročně pracuje s dětmi na celoročních všeoborových projektech.

 Letošní projekt Amerika je finančně podpořen Nadací OKD.

ZUŠ Rýmařov každoročně pracuje s dětmi na celoročních všeoborových projektech.

Jak to funguje?
Pro každý školní rok se stanoví téma, které děti celé školy zpracovávají - každý po svém. Vyhledávají hudbu, divadelní texty, tance, vytvářejí malby, kresby a výtvarné objekty. Celá práce pak vyústí ve finální výstavu, představení a koncert, jíž se účastní pokud možná všechny děti celé školy.

Jedná se o formu práce, kterou lze řadit mezi moderní a též velmi účinné. Využívají se zde moderní pedagogické postupy, moderní informační zdroje, pěstuje se zde silný prvek týmové spolupráce a pocit odpovědnosti za společné dílo.

Škola již má za sebou projekty s názvy Gotika, Renesance, Baroko, pak přišly na řadu světadíly - Asie, Afrika a letos Amerika. Některé předešlé ročníky byly natolik zdařilé, že vzbudily ohlas sdělovacích prostředků zdaleka přesahující region rýmařovska. Projekt Afrika se podařilo dokonce spojit s projektem Tomáše a Robina Ujfalušiho "Fotbalem proti chudobě", takže finální vystoupení mohly navštívit děti z Keni.

Letošní projekt Amerika je finančně podpořen Nadací OKD, což je fakt, který v geograficky odlehlém Rýmařově působí více než blahodárně. Doba čtyřiceti let nadšeného budování komunizmu se na rýmařovsku projevil zcela více než jinde, což ovšem paradoxně může působit jako motivační prvek ? mohou se zde uplatnit lidé tvořiví, nadaní, nadšení. Je s podivem, kolik neobvyklých a vynikajících aktivit zde dlouhodobě probíhá. Pocit, že je potřeba se o vše zasloužit, že nestačí pouze konzumovat, co mi připraví jiní, je zde doslova hmatatelný. Podpora ze strany Nadace OKD nám přijde jako potvrzení správnosti naši cesty.

Už nyní se těšíme na finální vystoupení, stejně jako na průběžné aktivity projektu. Na těchto stránkách bude možné sledovat, co se v projektu děje a kdy. Budou zde umísťovány fotografie, případně videa z akcí probehlých, stejně jako pozvánky na akce budoucí.

Děti z naší základní umělecké školy již na "americkém tématu" dávnopracují, podpora ze strany OKD se datuje měsíci únor - červen 2009.

Těšíme se na nové práce dětí a na to, že je přijdete na výstavy a na představení podpořit!

Jiří Taufer, ředitel ZUŠ Rýmařov a projektový manažer