Home Akce školy Projekty pro dospělé Moderní cestou k tradičním hodnotám
Erasmus_plus
Jó, to je ten výlet do Polska PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Středa, 14 Prosinec 2016 08:31

Pět vybraných žáků ze ZUŠ se spolu se svými učiteli zúčastnilo projektu Erasmus+ - S.P.I.C.E.S. v polském Ležajsku.

Tento projekt sdružuje 4 Evropské školy, které vytvořili fiktivní firmu za účelem podpořit partnerskou školu na Srí Lance, jež byla v roce 2004 zničena vlnou tsunami. Studenti se pravidelně setkávají ve všech partnerských státech a dobročinně prodávají nejen výrobky vytvořené studenty jednotlivých států, ale i ty společně vyrobené na mezinárodních workshopech. Hlavní myšlenkou projektu je prodej koření, což mu také dává jméno – S.P.I.C.E.S. (= angl. koření).

Naše výprava začala 4. prosince. Již krátce po výjezdu jsme začali psát píseň: „Jóóóóóó, to je ten výlet do Polska,“ díky které nám cesta utekla rychleji. Po příjezdu jsme se rychle ubytovali na hotelu, a plni očekávání a radosti jsme vyrazili do restaurace, abychom se setkali s ostatními účastníky.

Následující den nás oficiálně přivítali ve své škole, kde jsme se nejen seznámili, ale i pořádně pobavili díky sbližovacím hrám. Šok nastal při bližším setkání našich z domova hýčkaných a rozmazlených žaludků s výplody tamní školní kantýny. Chuť nám napravili až jejich proslulé pierogi (pirohy). Taktéž jsme ochutnali výborný uzený sýr oscypek s brusinkovou omáčkou. Tento požitek nám zpříjemnila vánoční nálada Krakovských trhů.

Samotné projektové činnosti, tedy výrobě a prodeji, jsme se věnovali ve středu, kdy proběhl i společný koncert. Stačily dvě písně a celý sál tančil a užíval si tu překrásnou chvíli.

Páteční a sobotní den byl pro všechny studenty a učitele psychicky nejtěžší, neboť byl rozlučkový. I přes slzy dojetí jsme tančili a zpívali radostné písničky.

Všichni účastníci byli úžasní – učitelé i studenti. Již od prvního dne panovala, nebojíme se říci, úžasná atmosféra, která se nás držela až do konce týdne. Spolupráce se studenty z ostatních zemí je skvělá zkušenost a doufáme, že se vyskytnou další příležitosti, při kterých bychom se mohli znovu setkat se všemi studenty a učiteli. Jsme rádi, že jsme součástí školy, jako je ta naše umělecká, a moc tímto děkujeme našim učitelům, kteří nám umožnili jet na toto setkání plné báječných zážitků a poznání.

Natálie Struhárová, Petr Němec, Jakub Matula, Adéla Janáčová, Jakub Šimek, žáci ZUŠ Rýmařov

 

 

Aktualizováno Středa, 21 Prosinec 2016 13:39
 
Základní umělecká škola Rýmařov navštívila partnerskou školu na Srí Lance PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pondělí, 26 Září 2016 12:25

Rýmařovská ZUŠ je, předpokládám, veřejnosti dostatečně známá (mimo jiné) i svými mezinárodními aktivitami. Je zřejmé, že aktivní pracovní kontakt se zahraničím každého člověka posune dopředu v jeho rozvoji profesním, ale i osobním. Nejde jenom o jazykovou a komunikační vybavenost každého z nás. Jde i o srovnání podmínek pracovních, kulturních, společenských a dalších - v zahraničních školách a ve škole naší, která je, přiznejme si to, v naší zemi geograficky a významově poněkud odstrčená. Ale paradoxně právě tento pocit odstrčenosti evidentně naši školu motivuje a posunuje dál.

V letošním školním roce v naší škole pokračuje česko-německo-polsko-italský projekt (podpořený z programu Erasmus+), jehož hlavní myšlenkou je podpora školy v Ahungalle na Srí Lance. Tato škola byla v roce 2004 srovnána se zemí vlnou tsunami. Škody ale nebyly jenom materiální. Spousta dětí ztratila v ten osudný okamžik své rodiče, příbuzné, přátele a některé bohužel i své životy. Proto se naše škola zapojila do aktivní podpory projektu „Future for Children“, který v Ahungalle pomohl školu nejenom obnovit, ale už deset let ji udržuje při životě. Celý tento projekt řídí Němka Elfrida Süs a budhistický mnich sadu Vimaladama, kteří – z vděčnosti za podporu – pozvali evropské školy na oslavu desátého výročí obnovy školy. Mezi pozvanými se tak ocitla i rýmařovská ZUŠ. Dlužno poznamenat, že pozvání na profesní stáž na druhé straně zeměkoule prostě není možné odolat a že jsme do Ahungally jeli s velkým nadšením a zvědavostí. Cesty se zúčastnili učitelé Jiří Taufer a Karel Cvrk.

Zkušenost to byla skutečně k nezaplacení. Tím, že jsme nebyli v péči žádné cestovní agentury a nestaral se o nás žádný česky mluvící delegát, dostali jsme se do přímého kontaktu s realitou běžného života na Srí Lance. Nebydleli jsme v hotelu s běžným evropským servisem, ale v UNESCO vesničce v Kosgodě určené pro dobrovolníky pomáhající s projektem. A tady se ukázalo, jak důležitá naše zkušenost je – přál bych každému, aby si uvědomil, jak jsme si zvykli považovat za samozřejmé ty věci, které samozřejmé nejsou. Česká republika je oproti Srí Lance neuvěřitelně bohatá, jsme zvyklí na vysoký životní standard. Běžný venkovský dům s rodinou na Srí Lance nedisponuje vodovodní přípojkou – pitnou vodu si lidé nosí ze společné studny s vodou pochybné kvality. Na Srí Lance neexistuje systém nakládání s odpady – odpadky, které se jim během dne v domě nastřádají, jednoduše pálí každý večer před domem. Škola, kterou jsme navštívili, srovnání s evropskou realitou naprosto nesnese. Budova nemá okna (vzhledem k tropickému klimatu to zřejmě není potřeba), třídy disponují pouze stolky a židličkami pro děti, křídovou tabulí a nějakými plakáty v angličtině. Přes to všechno jsou ale Sinhálci se svými životy spokojení, jsou to nesmírně milí a přívětiví lidé. Každý, koho jsme potkali, se nám zpříma podíval do očí, vždy se usmál a zamumlal cosi jako hello, nebo ayoubowan, což jsou pozdravy v angličtině či sinhálštině.

Sinhálské děti chodí do školy ve stejnokrojích. Z českých škol takovou věc neznáme, ale kdo ví, jestli bychom si na něco takového případně nezvykli také. Zajímavé je, že na Srí Lance se pracuje sedm dní v týdnu. Děti v sobotu a neděli do běžné školy sice nechodí, ale čeká je výuka v chrámové škole. Zde je režim zřejmě volnější a jinak zaměřený, ale volno děti nemají. Nicméně se nezdá, že by to někomu vadilo. Volné dny připadají pouze na úplněk, kdy je třeba věnovat se meditacím a na některé dny v období monzunových dešťů, kdy počasí pracovní aktivitu nepřipustí. Duchovní naplnění v rámci buddhismu je na Srí Lance vnímáno jako velmi důležitá součást běžného života. To je taky důvod, proč buddhističtí mnichové požívají takové společenské vážnosti. Je třeba také připomenout, že na Srí Lance kromě buddhismu lidé vyznávají hinduismus, islám a křesťanství. I tady je srovnání s Českou republikou velmi důležité, neboť tradičně ateistická česká společnost – alespoň podle mého skromného úsudku – duchovní naplnění dlouhodobě postrádá a za sinhálskou společností v této oblasti zaostává.

Na Srílanské učitele nejsou kladeny požadavky na vysoké vzdělání. Podle všeho jim stačí absolvovat školu podobnou našim bývalým učitelským institutům. Je jistě otázkou, jestli by něco podobného nestačilo i učitelům v Evropě, protože české vysoké školy se občas nedokáží rozhodnout, jestli jsou vědeckými pracovišti, nebo jestli mají připravovat budoucí praktiky do českých škol.

S úžasem jsme sledovali provoz na silnicích. Po několika dnech jsme byli nuceni prohlásit, že pravidla silničního provozu na Srí Lance lze definovat jedinou zásadou: Když je místo, jeď tam! Když tam místo není, jeď tam, zatrub a on vždycky někdo uhne.

A co říci o srílanské přírodě? Použít slova jako „úchvatné“, nádherné“, „neskutečné“ ani zdaleka nevystihují náš dojem. Při focení se prostě nedal udělat špatný snímek. Navštívili jsme například sloní sirotčinec Pinnawala, či nejslavnější srílanský buddhistický chrám Kandy a jenom z fotografií z mobilu by se dal udělat kalendář.

Srovnáním školní a společenské reality v České republice a na Srí Lance bychom mohli nabýt dojmu, že z něj lépe vychází Česká republika. Jsme bohatší, máme vysokou životní úroveň, školy máme vybavené, plné vysoce vzdělaných učitelů, už dlouho jsme (zaplaťpánbůh!) neměli válku, nejsou zde jedovatí hadi, krokodýli, tsunami. Ale jistě bychom zde našli i něco, co bychom se od Sinhálců naučit měli, v čem tak dobří nejsme. Mám na mysli třeba obrovskou schopnost tolerance – náboženské, sociální, osobní. V buddhistickém chrámu nemají problém mít sochy Višny, Šivy a další symboly hinduistické víry. Také jejich otevřenost a vnímavost k cizincům je něco, v čem nás jednoznačně převyšují.

V každém případě se dá říci, že vzdělávací projekty podporované „evropskými“ penězi, jichž máme tu čest se účastnit, bohatě zpestří a zatraktivní výuku na naší rýmařovské základní škole. Projektů se totiž účastní nejenom učitelé, ale i naši žáci – letos máme naplánované týdenní stáže v Itálii, Polsku a Německu, budeme též jedno takové setkání hostit i my v Rýmařově. Během těchto aktivit upotřebí naše děti vše, co se na poli uměleckého vzdělávání naučily – budeme organizovat koncerty, výtvarné, taneční i dramatické workshopy, přednášky a ukázkové hodiny pro učitele … Těmito aktivitami nakonec opět podpoříme školu v Ahungalle. Prospěch z toho pak budou mít nejenom učitelé a žáci ZUŠ, ale vlastně celé naše město, neboť na všechny aktivity jsou všichni srdečně zváni. Zakončeme tento text myšlenkou, která už se v nějakém předešlém článku objevila – kdo se v ZUŠ naučí hrát, zpívat, malovat, tančit, zkrátka kdo bude umět něco, co jiní neumí, může za odměnu zdarma jezdit po celé Evropě či dokonce na Srí Lanku.

 
ZUŠ Rýmařov jede na Srí Lanku PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Středa, 07 Září 2016 15:21

Základní umělecká škola Rýmařov se účastní česko-italsko-německo-polského projektu v rámci programu Erasmus+.

Během projektu studenti z  partnerských škol založili fiktivní firmu, která svou činností podporuje školu v Ahungalle
na Srí Lance zničenou v roce 2004 vlnou tsunami. Nyní máme možnost se na Srí Lanku podívat osobně,
poznat tak místní školství, studenty, učitele, kulturu a celou tuto nádhernou a exotickou zemi.

 

Aktualizováno Středa, 07 Září 2016 15:24
 
24.-30.4.2016 projektové setkání v Itálii PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Středa, 13 Duben 2016 15:45

Aktualizováno Středa, 13 Duben 2016 15:51
 
22.-26.2.2016 Mezinárodní setkání v Rýmařově PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 14 Únor 2016 13:20

V posledním týdnu února 2016 má ZUŠ Rýmařov velkou čest hostit studenty a jejich učitele z Itálie, Polska a Německa.

Během jejich pobytu v Rýmařově založíme studnetskou firmu S.P.IC.E.S., která si dala za cíl podporovat školu ve města Ahungalla na Srí Lance.

 

 

Mezinárodní aktivity základní umělecké školy jsou pravděpodobně v Rýmařově dostatečně známé. Rýmařovská veřejnost si možná vzpomene na loňský květen, kdy jsme v našem krásném městě hostili návštěvníky z Portugalska, Turecka, Německa a Řecka. Letošní školní rok nabízí našim žákům a učitelům další zahraniční aktivity – výlety do polského Lezajsku, německého Meitingenu a italského Portici, ale především týden, kdy my budeme mít opět tu čest v Rýmařově hostit děti a jejich učitele ze zahraničí. Poslední týden měsíce února je totiž v našem rozvrhu rezervován pro pobyt vzácných hostů z Polska, Německa a Itálie.

Toto setkání proběhne v rámci projektu, který je podpořen „evropskými penězi“ z programu Erasmus+. Zásadní myšlenkou projektu je vytvoření mezinárodní studentské firmy s názvem SPICES, která bude vyrábět produkty, jež budeme posléze prodávat. Takto vydělané peníze si ovšem nenecháme v kapse, ale pošleme je další partnerské škole. Tuto školu jsme našli ve městě Ahungalla na Srí Lance, což je místo, které bylo v roce 2004 těžce postižené ničivou vlnou tsunami. Tamní škola byla v podstatě srovnána se zemí a dodnes se z té rány vzpamatovává. Rádi bychom tímto gestem pomohli nejenom dětem na Srí Lance, ale i našim vlastním dětem, které si tak snad uvědomí, že na světě není jenom pohodová Česká republika.

Program týdne v České republice bude bohatý pro cizince i nás a doufáme, že z nabídky si vybere i rýmařovská veřejnost. Budeme pořádat umělecké workshopy (ať je co prodávat), seznámíme cizince s historií Rýmařova a okolí, procvičíme děti i učitele v angličtině, navštívíme i jiné školy, Olomouc, Ostravu, Bruntál a podobně. Pro rýmařovské publikum bude pravděpodobně zajímavý koncert orchestru ZUŠKABAND a pěveckého sboru Vox Montana v pondělí 22. 2. v 18 hodin ve velkém sále SVČ. Budeme moc rádi, přijdete-li si mladé rýmařovské hudebníky poslechnout, protože tak podpoříte nejen mezinárodní projekt, ale i krásnou myšlenku, která bude, doufejme, naše děti provázet jejich dalším životem.

 

web projektu

Aktualizováno Neděle, 14 Únor 2016 13:37
 
Více článků...
« ZačátekPředchozí12DalšíKonec »

Strana 1 z 2


Založeno na Joomla!. Designed by: dating advice for guys custom error pages Valid XHTML and CSS.