Home
Wanderung - projekt Comenius


18.-22.3.2013 Wanderung v Itálii PDF Tisk Email
Napsal uživatel mac   
Pondělí, 21 Říjen 2013 18:18

Comenius „Wanderung“ projekt

Základní umělecká škola Rýmařov v Itálii

 

Již páté setkání v rámci mezinárodního projektu Comenius – Wanderung, kterého se účastní i rýmařovská ZUŠ, pokračovalo tentokrát zastavením v italském městě Corato. Ve dnech 18.- 22.3. se v kraji Apulie v jihovýchodní části Itálie setkaly delegace z Německa, Polska, Rumunska, Turecka a Česka za účelem vzájemného poznávání vzdělávání, školství, historie, tradic, kultury a umění. V prvních dvou dnech našeho pobytu v Coratu jsme navštívili partnerskou školu projektu Comenius – Liceo Classico Statale „A. Oriani“, která je obdobou našich gymnázií. Italští studenti nás přivítali bouřlivým potleskem a prostřednictvím svých projektových prezentací nás seznámili se svým krajem, jeho životním prostředím a nejvýznamnějšími památkami, které jsme pak v dalších dnech měli možnost osobně navštívit. V liceu bylo možné prohlédnout si učebny a jejich vybavení, zajímavé bylo také sledovat výuku, kde si každý z nás mohl podle výběru zvolit předmět dle svého zájmu či profesního zaměření. Následovala prohlídka historického centra města Corato, návštěva místního muzea tradic a nedávno nově zrenovovaného městského divadla s velmi moderně vybaveným interiérem. Přijetí se nám dostalo i na radnici – v tzv. městském paláci, který v 16. století původně sloužil jako františkánský konvent. Dále pro nás italští přátelé připravili dvě velmi zajímavé exkurze – u významného italského výrobce těstovin GRANORO a poté u producenta vína a olivového oleje TERRA MAIORUM. V dalších dnech jsme měli možnost vidět významné pamětihodnosti v okolí Corata.V přímořském městečku Trani jsme navštívili katedrálu San Nicola Pellegrino – ukázku románského umění 12. století, židovskou synagogu – muzeum a také starý přístav v jeho večerní náladě. V dalším menším městě Ruvo vzdáleném asi 6 km jižně od Corata se nám naskytla jedinečná příležitost prohlédnout si sbírky starověkých antických předmětů, sošek, váz a nejrůznějších nádob v  soukromém muzeu – paláci Jatta. Zde nám byl dokonce umožněn vstup do soukromých prostor paláce, které jinak nejsou běžným návštěvníkům přístupné. Jednou z hlavních prací italských studentů v projektu Comenius – Wanderung bylo na téma „Castel del Monte jako místo setkávání nejrůznějších národních kultur“. Tato asi nejproslulejší turistická atrakce v oblasti Apulie – hrad Castel del Monte je od roku 1996 zařazen na seznamu světového dědictví UNESCO. Středověký hrad s unikátní geometrií oktagonálního půdorysu, s osmi stejně vysokými věžemi umístěnými na hranách po obvodu pláště hlavní stavby, nechal ve 13. století vystavět  císař římský a král sicilský Fridrich II. Štaufský. V této jedinečné památce lze vysledovat propojení uměleckých prvků románské architektury s vlivy islámu i klasické antiky. Zajímavostí je také, že odborníci dodnes přesně neví, k jakému účelu tento hrad vlastně původně sloužil. Velmi pozoruhodná byla také návštěva nekropole San Magno – archeologické naleziště hrobů starých asi 3000 let, v nichž byly mimo jiné nalezeny předměty z pozdní doby bronzové. Při krátké zastávce v Bari, přístavním a hlavním městě Apulie, jsme stihli nahlédnout do baziliky zasvěcené svatému Mikuláši a navštívit zdejší hrad – normanskou pevnost Castello Svevo. Nejtypičtější pro tuto italskou krajinu je její mírně zvlněný ráz posetý nedozírnými háji olivovníků, které tu a tam zpestřují poněkud podivně vyhlížející kruhové stavby se střechami kuželovitého tvaru, to vše pečlivě vyskládané z opracovaných kamenů – tzv. trulli. Městečko Alberobello, do kterého jsme měli také možnost zavítat, pak převážně tvoří tyto zvláštní jedinečné domečky.

Během týdenního pobytu jsme díky pohostinnosti a přívětivosti našich italských přátel absolvovali bohatý a skvěle připravený kulturně historický program včetně ochutnávky vynikající tradiční středomořské kuchyně.

 

Martina Mácová, Základní umělecká škola Rýmařov

Aktualizováno Pondělí, 21 Říjen 2013 18:20
 
12.-15.3.2012 Wanderung v Polsku PDF Tisk Email
Napsal uživatel mac   
Pondělí, 21 Říjen 2013 18:15

Comenius „Wanderung“ projekt

Základní umělecká škola Rýmařov v Polsku

 

Druhé setkání projektu ,, Wanderung“ se uskutečnilo od 12. do 15. března 2012  v polském Lezajsku. Stejně jako předešlé v Německu bylo velmi přínosné po všech stránkách pro učitele a také žáky (přijeli žáci z rumunského města Craiova). Velmi příjemné bylo setkání s kolegy z různých evropských zemí a vzájemná výměna zkušeností a dalších poznatků.

Polští kolegové měli pečlivě připravený bohatý program. Seznámili jsme se s prací v jejich škole, viděli jsme vybavení školy a také jsme se zúčastnili výuky některých předmětů – dějepis, německý a anglický jazyk, informatika atd. Část dopoledne jsme vždy trávili ve škole diskusí nad projektem.

Měli jsme možnost si prohlédnout město, muzea a další pamětihodnosti a zajímavosti. Celou delegaci přijal na radnici starosta města. Viděli jsme nejen Lezajsk, ale byli jsme i v nedalekém městě Lancut, kde jsme si prohlédli zámek a muzeum s jedinečnou sbírkou kočárů.

Náš pobyt završil celodenní výlet. Nejprve jsme navštívili bývalý koncentrační tábor v Osvětimi a dále jsme pokračovali do Krakowa, kde jsme měli krátkou prohlídku tohoto krásného města.

Věřím, že podobná setkání jsou významná a smysluplná. Máme možnost se setkat s kolegy a  poznávat systém školství v jednotlivých zemích, navázat pracovní a osobní kontakty, ale také poznat jednotlivé země – jejich kulturu, minulost i současnost.

 

Jana Sedláčková, Základní umělecká škola Rýmařov

Aktualizováno Pondělí, 21 Říjen 2013 18:22
 
14.-19.10.2012 Wanderung v Turecku PDF Tisk Email
Napsal uživatel mac   
Pondělí, 21 Říjen 2013 18:03

Comenius „Wanderung“ projekt

Základní umělecká škola Rýmařov v Turecku

 

Čtvrté setkání učitelů a studentů mezinárodního projektu Comenius-Wanderung proběhlo v Turecku 14.-19. 10. 2012.

Po příletu do Istanbulu nás čekali turečtí učitelé, kteří českou a německou delegaci dopravili do zhruba 100 km vzdáleného Izmitu. Zde nás čekalo ubytování v hotelu Seka park.

Druhý den začal oficiální program. Již při snídani jsme se seznámili s ostatními učiteli z Polska, Itálie, Rumunska a také se čtyřmi rumunskými studenty. Pronajatý autobus nás poté dopravil do izmitského  Inkilap Lisesi, kde nás přivítal její ředitel Ibrahim Yildirim. Ve sborovně proběhly krátké prezentace a zhodnocení minulých setkání.  Následovaly návštěvy v jednotlivých třídách - krátké ukázky vybavení tříd a samotné výuky postupně přecházely do diskuze o praktičnosti školních uniforem. Každou přestávku jsme se i se studenty odebrali na školní dvůr, kde se nám více odvážní studenti chodili představovat a navazovali hovor. Po obědě v učitelském domě jsme navštívili továrnu na výrobu místní sladké speciality – Pismaniye, kde nás bez problémů provedli pracovním provozem. Prohlídka byla spojená s ochutnávkou zdejších produktů. Následovala návštěva  mansionu císaře Wilhelma a poté jsme shlédli tradiční ruční výrobu hedvábných koberců. Tento den jsme zakončili společnou rybí večeří s mnoha různými pokrmy.

Třetí den jsme zůstali v hotelu. Dopoledne jsme vyslechli připravené prezentace o migraci obyvatel – od osídlování území, přes migrace v době válek až po stěhování se do oblastí s vyšší zaměstnaností. Po obědě jsme byli odvezeni do Balkánského domu, kde  připravené prezentace pokračovaly. Následovala návštěva elektronického muzea a loveckého pavilonu. Místní tradiční silný čaj jsme ochutnali na vrcholu umělých vodopádů Pod věží.

Čtvrtý den pobytu jsme zahájili diskusí o dalším projektu, jeho náplni a účastnících. Odpoledne si pro nás místní učitelé připravili výlet do hor - výšlap k televiznímu vysílači s následným večerním grilováním.

Pátý den jsme navštívili Istanbul. Prohlédli jsme si známé pamětihodnosti a návštěvu Turecka jsme zakončili křižováním mezi Evropou a Asií po Bosporském průlivu.

Poslední den jsme po brzké snídani odlétali do svých domovů.

 

Jaroslava Brulíková, Základní umělecká škola Rýmařov

Aktualizováno Pondělí, 21 Říjen 2013 18:21
 
Film z projektu Wanderung PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Středa, 17 Červenec 2013 15:01

... vyrobený rumunskými studenty.

Klikněte pro stažení či přehrání.

 
5.-8.6.2012 Wanderung v Rumunsku PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Čtvrtek, 16 Srpen 2012 11:49

Comenius „Wanderung“ projekt

Základní umělecká škola Rýmařov v Rumunsku

 

Třetího setkání projektu Wanderung jsem se zúčastnila spolu s dvěma kolegy ze Základní umělecké školy v Rýmařově Janou Sedláčkovou, Jaroslavem Raškou a ředitelem školy Jiřím Tauferem ve dnech 5.-8. 6. 2012

Po příletu do Bukurešti nás čekal téměř čtyřhodinový přejezd do cíle cesty – Craiovy. Během cesty jsme měli první příležitost se více poznat s učiteli a žáky z Turecka. Turecké děti jsou velmi spontánní, pochutnali jsme si na různých nabízených sladkostech, české ředkvičky byly pro Turky novou dobrotou, a po intenzivním povídání přišlo i na zpěv – turecká delegace zpívala jejich tradiční i moderní písně. Naše hudební část se nedala zahanbit a Jana s Jardou zazpívali ukázky krásného českého folkloru, které sklidily u tureckých přátel velké ovace.

Druhý den pobytu byl věnovaný poznání významných přírodních, historických a kulturních míst v okolí Craiovy.  Viděli jsme monumentální objekty světově známého rumunského sochaře Konstantina Brancusiho Sloup nekonečna „The Infinite columm“,  Stůl ticha „The Table of Silence“ a Bránu polibku „ The Kissing Gate“, které umocňovalo jejich umístění do prostorných parků.

Příjemné osvěžení přinesl chládek v Ženské jeskyni  „The Woman Cave“ a v Horezu jsme navštívili nádherný klášter vybudovaný před 400 lety, ve kterém  dodnes  žijí jeptišky a tak slouží  svému původnímu účelu. Zcela oprávněně je zařazen do památek chráněných UNESCO.

Tradiční keramika Horezu  měla jedinou chybu – do letadla a plných kufrů se jí moc nevešlo.

Třetí den jsme se ve škole seznamovali se školním systémem Rumunska. Ve skupinách jsme se stali na chvíli opět žáky a z lavic jsme měli možnost sledovat výuku několika předmětů.  Odpoledne jsme pracovali na projektovém Magazínu.

Nejsilnějším zážitkem bylo vystoupení dětského folklorního souboru při slavnostní večeři a návštěva Muzea rumunské vesnice v Bukurešti a Etnografického muzea v Craiově.   Uvědomila jsem si sílu umění, které tady zůstalo po staletí bez ohledu na vládce a režimy, které zemí prošly. A až po návratu domů jsem zjistila další důvod, proč mi je rumunské lidové umění tak blízké. Důvodem je „ migrace“, která tady vždy byla a bude, a s lidmi migruje i jejich umění – hudba, tanec, výšivky na krojích…. Moravské Kopanice kde mám rodinu – místo, kde je dodnes folklór nedílnou součástí běžného života, používá v hudbě, tanci i ozdobě krojů motivy velmi podobné a blízké rumunskému folklóru. Důvod je prostý – na internetu jsem našla Diplomovou práci své neteře Terézie Gabrhelové, která studovala etnologii na Masarykově univerzitě v Brně, dovolte mi část citovat:

„…významný podíl na osídlení oblasti Moravských Kopanic v průběhu 14.–17. století měla valašská pastevecká kolonizace, která s sebou přinesla způsob hospodaření …. Původ Valachů a Vlachů je velmi složitým tématem; kolonisté pod jménem Valaši se usazovali v oblastech Karpatského oblouku po obou stranách slovenské i moravské hranice. Pravděpodobně přicházeli z oblasti dnešního Rumunska a dále putovali do severní části východních Karpat a poté do Karpat západních…. dovídáme se  o původu lidí, usazených v Hrozenkově, z vlastních  jmen (Valach, Vlach, Valových…..) Již na první pohled se tradiční oděv z oblasti Moravských Kopanic odlišuje od jiných oblastí…… Pro tuto oblast je typická geometrická výšivka, provedena plným a smykovacím stehem. Mezi základní barvy kopaničářské výšivky patří především černá  a červená, jež tvoří základní formu. …“

Závěrem mi dovolte poděkovat rumunským kolegyním Camelii a Nadji za výbornou organizaci a Michaelu Kühnovi za možnost účastnit se projektu se zajímavým tématem hledání toho, co máme společného.

 

Šárka Lupečková, Základní umělecká škola Rýmařov

Aktualizováno Pondělí, 21 Říjen 2013 18:21
 
« ZačátekPředchozí12DalšíKonec »

Strana 1 z 2


Založeno na Joomla!. Designed by: dating advice for guys custom error pages Valid XHTML and CSS.