Home
Zaměstnanci školy PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 12 Listopad 2010 07:27

 

 

Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.

 • ředitel, výuka hry na kytaru
 • vzdělání: absolvent pedagogické fakulty UP Olomouc, „Učitelství pro 1.stupeň ZŠ“ a doktorského studia „Teorie hudby a pedagogika“ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
 • výkonný kytarista především jako sólový hráč (koncerty moderní vážné hudby), ale též jako souborový hráč (člen několika folkových a folk-jazzových skupin – Entuziasté, Bakaláři …, nyní člen Ensemble Damian, spolupracuje s Dětskou operou Olomouc)
 • učitel hudební nauky a především hry na kytaru (1990-96 – ZUŠ Rýmařov, 1996-2000 – ZUŠ Bruntál a soukromá výuka), od roku 2000 ředitel ZUŠ Rýmařov
 • realizoval vzdělávací projekty pro děti i dospělé v Itálii, Norsku, Finsku, Polsku, Litvě
 • spoluautor Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání, lektor vzdělávacích seminářů, realizátor projektů Artprogram
 • dirigent dětského orchestru ZUŠKABAND a pěveckého sboru Vox montana

 

 

Mgr. Lenka Janoušková    

 • zástupkyně ředitele, výuka hry na klavír, elektronické klávesy, přípravné hudební výchovy, hudební nauky, pracuje také jako školní korepetitorka
 • vzdělání: Střední pedagogická škola v Krnově (obor učitelství pro MŠ), Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (obor učitelství pro II. stupeň ZŠ – český jazyk, hudební výchova)
 • pedagogická praxe: po absolvování fakulty v roce 1995 vyučovala na ZŠ Rýmařov český jazyk a hudební výchovu, na ZUŠ Rýmařov působí od roku 2003

 

 

Eva Hradilová

 • výuka hry na klavír
 • vzdělání: absolvoventka Konzervatoře v Ostravě, obor hra na klavír, dále studium pedagogické způsobilosti v Metodickém centru při hudební fakultě JAMU v Brně (dokončeno 1994), studium akreditovaného studijního programu Celoživotního vzdělávání v Metodickém centru při hudební fakultě JAMU v Brně (dokončeno 2001), studium akreditovaného vzdělávacího programu Výuka hry na klavír pro ZUŠ a SUŠ při Konzervatoři Brno (dokončeno 2007)
 • pravidelně se se svými žáky účastní celostátních i mezinárodních klavírních soutěží s dosažením předních umístění a výraznou reprezentací naší školy i města Rýmařova
 • úspěšně se věnuje také přípravě žáků na talentové zkoušky konzervatoří, středních a vysokých pedagogických škol
 • přehled dosavadních úspěchů od roku 1999 k nahlédnutí zde

 

 

Jana Sedláčková            

 • výuka sólového a sborového zpěvu, hry na violoncello a klavír
 • vzdělání: vystudovala Konzervatoř v Ostravě (absolutorium 1986), dále nástavbu na Vyšší pedagogické škole – obor: psychologie a speciální pedagogika (ukončení 2003) a v letech 2005–06 třísemestrální studium na Západočeské univerzitě v Plzni – obor muzikoterapie
 • 2008-12 Škola odhalení lidského hlasu (ve třídě pěveckého terapeuta a hlasového pedagoga Balda Mikuliće – Chorvatsko), srpen 2012 – pěvecké kurzy a workshopy terapie zpěvem ve švýcarském Dornachu
 • pedagogické činnosti se věnuje od roku 1987, v Rýmařově působí od roku 2001, současně vyučuje na ZUŠ Město Albrechtice
 • kromě výuky zpěvu a hudby se věnuje muzikoterapii a práci s handicapovanými lidmi, pořádá pěvecké workshopy pro nevidomé a psychicky nemocné v Galerii výtvarného umění Ostrava, spolupracuje také s Domovem pro seniory v Krnově a centrem Kouzelná buřinka Rýmařov
 • koncertuje s několika vokálními a instrumentálními soubory

 

 

Martina Mácová, DiS.     

 • výuka hry na dechové nástroje dřevěné - flétna, klarinet, saxofon
 • vzdělání: absolvovala Střední průmyslovou školu stavební v Uničově, Lidovou konzervatoř v Ostravě – obor hra na saxofon a Janáčkovu konzervatoř v Ostravě – obor hra na saxofon/klarinet
 • během studia na konzervatoři – účinkování v Dechové harmonii, v Symfonickém orchestru JKO a Big bandu
 • pedagogická praxe: od roku 2000 výuka na ZUŠ v Rýmařově a na pobočce v Břidličné – hra na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, komorní hra
 • od roku 1993 spolupráce a působení v několika hudebních skupinách a formacích různých hudebních žánrů

 

 

Vanda Witassková

 • výuka sólového zpěvu, hry na klavír a elektronické klávesy
 • vzdělání: absolventka Státní konzervatoře v Ostravě, obor sólový zpěv
 • pedagogická praxe: vyučovala na ZUŠ v Ostravě, nyní vyučuje v Rýmařově
 • působila též jako učitelka hudební výchovy na gymnáziu a základní škole

 

 

Jaroslava Brulíková, dipl. spec. et DiS.

 • výuka hry na akordeon a kytaru

 

 

Zdeňka Dulajová, DiS.

 • výuka hry na klavír a elektronické klávesy

 

 

Mgr. Karel Cvrk

 • výuka hry na kytaru, housle a bicí nástroje

 

 

Mgr. Jan Kučera

 • výuka hry na kytaru

 

 

Mgr. Šárka Lupečková    

 • výuka výtvarného oboru
 • vzdělání: Gymnázium v Krnově, Filozofická fakulta Ostravské univerzity (obor český jazyk – výtvarná výchova), dále studium při Univerzitě Palackého v Olomouci – Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií
 • pedagogická praxe: ZŠ Bruntál, ZŠ Rýmařov, Gymnázium Rýmařov
 • již od doby studií se aktivně věnuje vlastní výtvarné tvorbě (malba voskem, umělecká grafika – suchá jehla, lept, kombinovaná technika)
 • působí jako jednatelka občanského sdružení Klub Galerie v Kapli
 • věnuje se také přípravě žáků na talentové zkoušky a účastní se se svými žáky výtvarných soutěží a celostátních přehlídek ZUŠ

 

 

Mgr. Martina Kohoutková  

 • výuka výtvarného oboru
 • vzdělání: Střední průmyslová škola textilní v Brně, obor textilní výtvarnictví, PdF UP v Olomouci, obor učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠ
 • pedagogická praxe: od roku 1999 ZUŠ Rýmařov, 1999-2000 Gymnázium Rýmařov
 • od r. 1999 působí jako desinatérka v Hedva a.s.
 • vlastní tvorba: grafika – suchá jehla, textilní tvorba, užitá grafika
 • bohaté zkušenosti s výukou žáků již od 5 let, úspěšná příprava žáků na talentové zkoušky
 • účast žáků ve výtvarných soutěžích a na celostátních přehlídkách ZUŠ

 

 

Mgr. Kamila Hýžová

 • výuka výtvarného oboru (MD)
 • vzdělání: PdF UP v Olomouci, obor učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké a střední školy PdF UP, obor arteterapie
 • na ZUŠ v Rýmařově působí od roku 2005, vyučuje výtvarný obor na pobočce v Břidličné
 • ve své vlastní tvorbě se věnuje převážně věnuje malbě, šperku a textilní tvorbě
 • žáci se pod jejím vedením seznamují s klasickými i méně obvyklými výtvarnými technikami (kresba, malba, grafika, keramika, textil, ale i fotografie, multimedia....), zúčastňují se výstav a soutěží u nás i v zahraničí (např. 1. místo v mezinárodní soutěži Inštalácia 2009, Slovenská republika), starší žáci se mohou připravovat i na talentové zkoušky na střední a vysoké školy

 

 

MgA. Veronika Slámová

 • výuka výtvarného oboru

 

 

Silvie Jablončíková, dipl. um.

 • výuka literárně dramatického oboru

 

 

Alena Tomešková

 • výuka tanečního oboru

 • v roce 1992 založila taneční skupinu HOT CETS a po jejím rozpadu v roce 2000 úspěšnou TS JES

 • vzdělání: absolventka SZTŠ Mohelnice, obor ekonomika , Lidová konzervatoř v Ostravě, taneční obor – základy moderního tance a choreografie, pedagogické studium – vychovatelství + TV – Ostravská univerzita

 • HOSTOVÁNÍ: ZUŠ Mohelnice – taneční obor, TK JEHLAN Mohelnice jako tanečnice, TS DELTA Šumperk jako lektor a choreograf TS CHORUS Ozimek – Polsko, TS CALIPSO Krnov, TS STONOŽKA Bruntál, TS RYTMUS Olomouc, TS M-PLUS Olomouc, TS FLASH Krnov, TS DANCE NATION Krnov, TS DANCE POINT Frýdek

 • OCENĚNÍ: v roce 2005 ocenění od Krnovského tanečního sdružení  za dlouholetý přínos v oblasti tance, HOT CETS + JES za reprezentaci města Rýmařova na mistrovských soutěžích, poděkování města Rýmařova za mimořádnou pedagogickou činnost v oblasti tance

 

 

Marie Vašičková

 • účetní - ekonom
 • vzdělání: Střední ekonomická škola v Opavě, obor všeobecná ekonomika (ukončení 1976)
 • praxe: Státní statek Rýmařov – účetní (1976-91), Česká spořitelna Rýmařov – bankovní referent (1991-2001)
 • od roku 2001 – Základní umělecká škola Rýmařov

 

V roce 1972-1978 jsem vystudovala Státní konzervatoř v Ostravě, obor sólový zpěv.

Po dokončení studia jsem začínala na malé LŠU v Ostravě, kde jsem učila zpěv, klavír, HN, zobcovou flétnu a akordeon.

Hudební výchovu jsem učila také na Gymnáziu a Základní škole.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

V roce 1972-1978 jsem vystudovala Státní konzervatoř v Ostravě, obor sólový zpěv.

 

 

 

Po dokončení studia jsem začínala na malé LŠU v Ostravě, kde jsem učila zpěv, klavír, HN, zobcovou flétnu a akordeon.

 

 

 

Hudební výchovu jsem učila také na Gymnáziu a Základní škole.

 

 

 

Aktualizováno Pátek, 26 Srpen 2016 17:49
 


Založeno na Joomla!. Designed by: dating advice for guys custom error pages Valid XHTML and CSS.