logo-zus.gif, 5 kB
Rychlé zprávy
logo-norway.gif, 4 kB

Home

Projekt Partnerství škol v oblasti uměleckého vzdělávání
- projekt mezi uměleckými učiteli České republiky a Norska zaměřený na získávání zkušeností v souvislosti se zaváděním rámcového vzdělávání do českého uměleckého školství

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

únor - říjen 2008